การอบรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

สพป.ภูเก็ต จัดอบรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค 2556 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานการเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูแนะแนว รวมทั้งสิ้น 61 คน โดยมี น.ส.วิชราภรณ์ ไตรพาณิชชกุล และ นายเทพธีระ ชัยอิ่นคำ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ เป็นวิทยากร