อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Jul
18


สพป.ภูเก็ตจัดอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่สังคมต้องการ กลุ่มเป้าหมาย 111 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม

Posted By surang read more

ประกวดแข่งขันกิจกรรมอาเซียน ประจำปี 2557

Jul
17


สพป.ภูเก็ตจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนด้านอาเซียนศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีความตื่นตัว ตระหนัก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียน ในปี 2558 และเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Posted By surang read more

ร่วมพิธีเปิดประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

Jul
17


นายสุเทพ นาครัตน์ รองผอ.สพป.ภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งภายในศูนย์เครือข่าย พัมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

Posted By surang read more

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวคิดการทำงาน

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา

Subscribe to สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต RSS