ตรวจสอบภายใน สพฐ.เยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย"