โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมฯ ด้วยภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (EIS)

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครูโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิชาอื่นๆ ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่อาเซียน (EIS) จัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2556 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้